Aktualności

Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R

Politechnika Warszawska realizuje strategię „Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R”, nakierowaną na zwiększenie atrakcyjności warunków pracy, rozwoju kariery, mobilności, a także pomoc merytoryczną i finansową przy projektach badawczych. Jednym z realizowanych działań w ramach strategii jest wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich, które realizuje Biuro Karier Politechniki Warszawskiej. Zapraszamy Państwa na indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi i coachami.

Koło Naukowe Sterowania Ruchem Kolejowym zaprasza na serię szkoleń firmy Thales

W dniach od 31 stycznia do 3 lutego na platformie MS Teams odbywać się będą szkolenia prowadzone przez specjalistów z firmy Thales. Szczegóły wszystkich spotkań znajdują się w tabeli poniżej.

Uwaga studenci studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów niestacjonarnych I i II stopnia - zapisy na zajęcia!

Informuję, że zapisy studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studentów studiów niestacjonarnych I i II stopnia na zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 będą odbywały się za pośrednictwem systemu USOSweb, pod adresem:

usosweb.usos.pw.edu.pl

Koło naukowe Sterowania Ruchem Kolejowym zaprasza na seminarium firmy THALES

Seminarium pt.: „Europejski standard systemu ETCS w cyfrowych rozwiązaniach sterowania ruchem kolejowym firmy THALES” odbędzie się 26 stycznia 2023 r. (czwartek) w godzinach 12:00 - 14:00 w Auli WY 055. Seminarium poprowadzą specjaliści z firmy THALES. Zapraszamy!

Zasady rejestracji studentów w roku akademickim 2023/2024

Dziekan Wydziału Transportu PW w dniu 23 stycznia 2023 roku wydał zarządzenie nr 1/2023 w sprawie szczegółowych zasad rejestracji studentów w roku akademickim 2023/2024.

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci Pana mgr inż. Jacentego Konopki

Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej

Uprzejmie informuję, że przygotowany został harmonogram

sesji egzaminacyjnej, który obowiązuje studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

Na studiach niestacjonarnych

egzaminy w trakcie sesji będą odbywać się w tych samych godzinach, w których są realizowane zajęcia z danego przedmiotu.

Webinarium Rail Engineering "Nowoczesne rozwiązania w projektowaniu sterowania ruchem kolejowym"

Koło naukowe Sterowania Ruchem Kolejowym "Balisa" zaprasza na Webinarium, w czasie którego przedstawiciele firmy Rail Engineering opowiedzą o krajowych i zagranicznych projektach SRK  m. in. związanych z wdrażaniem Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem ETCS. Przedstawią również swoje potrzeby w zakresie specjalistów sterowania ruchem kolejowym. Branża sterowania prężnie się rozwija i potrzebuje młodych, zdolnych inżynierów, którzy będą budować kolej opartą o cyfrowe rozwiązania. Spotkanie odbędzie się w środę 11.01.2023 r. o godz. 17:00. Link do spotkania.

Koordynator Spraw Studenckich

Informuję, że Wydziałowa Rada Samorządu Studentów WT PW powołała Koordynatora Spraw Studenckich.

Lista najlepszych absolwentów Wydziału Transportu w roku akademickim 2021/2022

Uprzejmie informuję, że Prorektor ds Studenckich PW Pan prof. dr hab. inż. Robert Zalewski, ogłosił listę najlepszych absolwentów Wydziału Transportu w roku akademickim 2021/2022: