Aktualności

PW najbardziej prodoktorancką politechniką w Polsce

14 listopada 2014 roku w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się Gala konkursów Prodok i Propan, których celem jest wyłonienie uczelni wyższej oraz  Instytutu PAN, które stwarzają najlepsze warunki studiowania dla doktorantów oraz promują dobre praktyki na studiach doktoranckich.

„Polska górą”

Bartosz Kołodyński, student Wydziału Transportu specjalności Sterowanie ruchem lotniczym, zrealizował projekt mający na celu pokazanie „z lotu ptaka” najpiękniejszych miejsc w Polsce.

Politechnika Warszawska najcześciej wybieraną uczelnią przez kandydatów na studia

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowało wyniki tegorocznej rekrutacji na studia. Politechniki są najbardziej obleganym typem uczelni, a szósty rok z rzędu najwięcej maturzystów aplikowało na Politechnikę Warszawską.

Model Krajowego Systemu Transportowego

Podczas konferencji „Najnowsze technologie w transporcie szynowym”, organizowanej przez Instytut Kolejnictwa i Wydział Transportu PW w dniach 18-19 listopada 2014 roku, odbyła się prezentacja modelu przedstawiającego organizację przewozów w krajowym systemie transportowym z zastosowaniem programu PTV Visum.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Politechnice Warszawskiej

W dniach 18-22 listopada 2014 roku Politechnika Warszawska organizuje cykl bezpłatnych szkoleń i warsztatów pomagających zdobyć wiedzę z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, zakładania start-upów oraz budowania własnej marki. Wszystkie te inicjatywy są  związane z obchodami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Współpraca z firmą PIMOT

30 października 2014 roku podpisano umowę o współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Przemysłowym Instytutem Motoryzacji a Wydziałem Transportu PW. Celem zawartej umowy jest deklaracja współpracy poprzez podejmowanie wspólnych prac oraz rozwiązywanie problemowych zagadnień z dziedziny transportu oraz budowy i eksploatacji maszyn.

Studenci Wydziału Transportu na podium w konkursie DPD

W konkursie logistycznym organizowanym przez firmę DPD Polska trzecie miejsce zajęli studenci Politechniki Warszawskiej.

Rekrutacja na studia podyplomowe

Wydział Transportu PW rozpoczyna rekrutację na następujące kierunki studiów: „Inżynieria zarządzania portami lotniczymi”, „Transport i logistyka dla nauczycieli kształcących w zawodzie technik logistyk i spedytor” oraz  „Zarządzanie transportem i magazynowaniem w systemach logistycznych”.

Obrony rozpraw doktorskich

14 lipca 2014 roku w sali Rady Wydziału w gmachu WT PW przy ul. Koszykowej 75 odbyły się dwie publiczne obrony rozpraw doktorskich.

Uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego

W dniu 30 czerwca 2014 roku odbyła się uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę skrzydła Gmachu Nowej Kreślarni Wydziału Transportu PW.