Innowator Mazowsza z Wydziału Transportu

Dr inż. Marcin Koniak z Wydziału Transportu PW został laureatem XIII edycji konkursu „Innowator Mazowsza”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zajął drugie miejsce w kategorii „Innowacyjny Naukowiec”.

Wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk i dr inż. Marcin Koniak,

fot. Rafał Chwalczuk

Dr. inż. Marcina Koniaka wyróżniono za pracę doktorską pt. „Metoda wspomagania projektowania litowo-jonowego akumulatora trakcyjnego uwzględniająca cykle pracy wybranych środków transportu”.

Nasz naukowiec stworzył autorską koncepcję modelowania pracy akumulatora dostosowaną do wymagań i złożeń projektu „Renewable Energy Powered Hybrid Innovative Sailing Yacht” (REP-SAIL). Realizacja koncepcji polegała na opracowaniu programu badań, zrealizowanych na przygotowanym stanowisku badawczym, opracowaniu i wykonaniu systemu komputerowego pozwalającego na archiwizację i zarządzanie zgromadzonymi danymi oraz przygotowaniu oprogramowania realizującego zaproponowany model z możliwością prezentacji wyników poprzez interfejs www. Na podstawie wyników modelowania, ogólnych i szczegółowych założeń projektu powstał opis techniczny i funkcjonalny magazynu energii dla jachtu hybrydowego.

Uzyskane w ramach pracy wyniki badań zostały wykorzystane także przez spółkę miejską MZA w Warszawie przy realizacji zamówienia 130 autobusów elektrycznych.

Celem konkursu „Innowator Mazowsza” jest wyłonienie i nagrodzenie młodych naukowców oraz firm, które opracowały i wdrożyły innowacyjne rozwiązania. W tym roku na konkurs wpłynęła rekordowa liczba zgłoszeń – aż 105 (79 od firm i 26 od naukowców).

Źródło: www.pw.edu.pl