Witamy w nowym roku akacemickim!

1 października w Auli Gmachu Wydziału Transportu odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2021/22.

Uroczystość poprowadziła Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna – Dziekan Wydziału Transportu w towarzystwie Prodziekanów do spraw Kształcenia – dr hab. inż. Ewy Kardas-Cinal, prof. uczelni, Nauki i Rozwoju – dr hab. inż. Konrada Lewczuka, prof. uczelni oraz Studenckich – dr inż. Jarosława Poznańskiego, a także kadry Wydziału Transportu i zaproszonych gości: przedstawicieli szkół wyższych, firm i instytucji. Pani Dziekan oraz zaproszeni goście przemawiali dotykając istotnych spraw i wydarzeń związanych z życiem Wydziału Transportu i jego otoczeniem, kreśląc plan działania na najbliższy czas.

Centralną częścią uroczystości była Immatrykulacja studentów pierwszego roku oraz prezentacja wykładowców pierwszego semestru na kierunku Transport. W imieniu studentów głos zabrał Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Wydziału Transportu.

Pierwszy wykład w nowym roku akademickim – wykład inauguracyjny, co roku dotyka ważnych wydarzeń i trendów kształtujących sposób myślenia o transporcie i aktualnych wyzwaniach przed jakimi staje. Jednym ze szczególnie aktualnych wyzwań jest rozwój transportu kolejowego. Rok 2021, zgodnie z inicjatywą Komisji Europejskiej, został obwołany Rokiem Kolei. Dlatego też tegoroczny wykład inauguracyjny przedstawił dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, który omawiał transport kolejowy jako jeden z kluczowych czynników gospodarczych, elementów strategii rozwoju i przedmiot zainteresowania naukowego.

Ze względu na pandemię w tym roku ponownie ograniczyliśmy liczbę osób biorących udział w inauguracji w Gmachu Wydziału Transportu. Dzięki transmisji wszyscy zainteresowani mogli jednak oglądać uroczystość na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

Inauguracja roku akademickiego 2021/22 na Wydziale Transportu - obejrzyj transmisję

Nie zabrakło również nadesłanych licznych życzeń z okazji rozpoczęcia nowego Roku Akademickiego dla władz Wydziału, nauczycieli akademickich, pracowników oraz studentów – zwłaszcza tych, którzy w tym roku dołączyli do społeczności akademickiej.

Listy gratulacyjne:

Minister Infrastruktury (pdf, 539,69 kB)
Politechnika Śląska (pdf, 316,75 kB)

Dziękujemy za Państwa obecność podczas tak ważnego dla naszego Wydziału dnia, słowa wsparcia dla naszej pracy, gratulacje i życzenia. Mamy nadzieję, że nowy rok akademicki przyniesie nowe perspektywy dla naszych wyzwań, nadzieję, optymizm, nowe pomysły i sukcesy.

>> Zapraszamy do obejrzenia reportażu z przebiegu uroczystości Inauguracji <<