Studenci

Aktualności

Uwaga!

Została uruchomiona dodatkowa rekrutacja na wymianę Erasmus+ na semestr letni, która potrwa do 5 listopada 2021. Szczegóły na stronie: https://www.wt.pw.edu.pl/Studenci/International-Office-wymiana-zagraniczna/Studenci-wyjezdzajacy-Erasmus-PL

Biuro Karier PW zaprasza na najbliższe warsztaty!

14.10, 15:15-17:45 (czwartek)

 

19.10, 14:15-17:45 (wtorek)

Uruchomienie drugiej edycji

W dniu 30 września otrzymaliśmy oficjalną decyzję o uruchomieniu drugiej edycji studiów podyplomowych Interoperacyjność Systemu Kolei. Inauguracja studiów będzie miała miejsce w dniu 16 października. Pozostały jeszcze wolne miejsca w grupie, w związku z czym uruchomiona została rekrutacja uzupełniająca, która potrwa do 15 października.

Uwaga studenci! Pomoc stypendialna

Informuję, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 wnioski

o stypendium dla osób niepełnosprawnych,

o zapomogę

można składać za pośrednictwem systemu USOSweb.

Rozkład zajęć w semestrze zimowym 2021

Informuję, że projekt rozkładu zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia jest opublikowany w zakładce rozkłady zajęć

Rekrutacja uzupełniająca na czwartą edycję studiów podyplomowych Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością

Studia podyplomowe Zarządzanie Flotą Samochodową i Mobilnością to jedyna w Polsce kompleksowa oferta uzyskiwania oraz poszerzania kompetencji zawodowych w zakresie zarządzania flotą pojazdów służbowych oraz mobilnością pracowników. Studia są prowadzone przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej przy współpracy z Polskim Związkiem Wynajmu i Leasingu Pojazdów oraz ze Stowarzyszeniem Kierowników Flot Samochodowych.

Trwa rekrutacja uzupełniająca na już uruchomioną czwartą edycję studiów.

Zapisy są prowadzone do 15 października 2021 r.

Inauguracja studiów odbędzie się w dniu 16 października 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są w dedykowanej zakładce "Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością".

Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2021/2022

Informuję studentów, że w roku akademickim 2021/2022 obowiązują opłaty za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia, w wysokości ustalonej przez JM Rektora PW decyzją nr 95/2021 z dnia 7 maja 2021 r.

Stawki za 1 pkt ECTS, obowiązujące na studiach niestacjonarnych w roku akad. 2021/2022, zostały podane w załączonych plikach:

Uwaga studenci zainteresowani otrzymaniem stypendium socjalnego

Biuro Spraw Studenckich PW informuje, że studenci, których

miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej,

do 31 grudnia 2021 r. ta kwota jest równa 528,- zł (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358), od 01 stycznia 2022 r. będzie to 600,- zł (Dz. U. z 2021 r. poz. 1296),

zobowiązani są dołączyć do wniosku o stypendium socjalne zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Konsultacje dotyczące świadczeń stypendialnych

Informuję studentów, że w pytania dotyczące pomocy stypendialnej, proszę kierować do Koordynatora Spraw Studenckich Pani Patrycji Olczak, za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres:

koostudencki.wt@pw.edu.pl

Uwaga!

Legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.